Vergi borçlularına e-haciz başlıyor

0 47

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) artık vergi borçlarında uygulamaya koyacakları e-haciz Projesi ile amme alacaklarının tahsilatı için vergi dairelerine, e-haciz uygulamasına katılacak bankalara elektronik ortamda tebliğ edilmesi ve bu tebliğlerle uygulamaya dahil olan bankalar tarafından cevap verilmesi durumunda bankalarda bulunan hesapların bloke edilmesi ve haczedilen menkul mallar paraya çevrilerek alacaklı olan vergi dairesinin hesaplarına aktarılmasını hedefliyor.

Projenin uygulanması için haciz bildirimlerinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, hızlı tahsilat sağlanması ve takipli borçların tahsili için finans kurumları, bankalar ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri yapılmaya başlanıyor.

Bu proje kapsamında, 2018 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve GİB arasında imzalanan protokolle mal müdürlükleri ve vergi dairelerinin haciz takip işlemlerinin elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tüm işlemlerin gerekli mevzuata uygun olarak tamamlandıktan sonra cevabın elektronik ortamda GİB ile paylaşılmasını içeren program düzenlemeleri yapıldı.

Kamu alacaklarının hızlı bir şekilde tahsilatı için kırtasiye, posta ve takip masrafları gibi masrafların ve zaman kaybını önleyici benzer uygulamalar başka alanlarda değerlendirilerek daha da yaygınlaştırılacak.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı odalarda kayıtlı bulunan iş makinaları elektronik ortamda sorgulanacak ve bu kurum ve kuruluşlarda kayıtlı bulunan iş makinaları alacaklı vergi dairesinin talebi ile e-haciz uygulaması yapılacak. Ayrıca bu proje kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sicilinde kayıtlı bulunan gemiler için de, borçlu bulundukları vergi dairelerine ödemeye yapmayan kişi ve kuruluşlara e-haciz uygulaması yapılması içinde çalışmalara başlandı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.