Koronavirüs testine hiçbir hastane 250 liradan fazla ücret alamayacak

0 28

Son günlerde özel hastanelerin koronavirüs testi için fahiş fiyatlar talep etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, testin Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda, Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezlerinde ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında da çalışılmasına izin verildiği yer aldı.

Kişilerin kendi talepleri doğrultusunda kamu sağlık hizmetleri verecek olan kurumların yapacakları COVID-19 RT- PCR testleri için fiyat düzenlemesi yapıldı.
Sağlık Bakanlığın gönderdiği yazıya göre test yapacak olan Covid-19 Reverse Transkriptaz PCR test bedeli katma değer vergisi dahil olmak üzere 250 Türk lirası olarak belirlendi. Bu ücret dışında test talep edilen kişilerden herhangi bir bedel ve ilave ücret talep edilmeyecek.

Bakanlığın yazılı açıklamasında ayrıca “Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.